Fasadskivor

Kompaktlaminat är ett mycket lämpligt och flexibelt material för fasadbeklädnad. Det finns praktiskt taget obegränsade möjligheter eftersom du själv väljer färg, form och storlek innan vi skär, fräser och borrar i skivorna på fabriken i Randers.
Fasadskivor av kompaktlaminat är ett enkelt och hållbart alternativ till annan fasadbeklädnad. Den avancerade och unika teknologin i kärnan och i synnerhet på ytan, ger våra fasadskivor mycket värdefulla egenskaper. Våra fasadskivor har 10 års garanti för färgbeständighet och levereras med samma design på båda sidorna, och är en lättviktsprodukt jämfört med andra lösningar inom fasadbeklädnad. Dessutom har fasadskivorna brand- och flamskyddande egenskaper och är särskilt motståndskraftiga mot nötning, UV-strålar, vatten, väder och klimatförändringar. Fasadskivorna kan användas på alla fronter eller fasader på byggnader, altaner, dörrar mm.

Se galleri

Kompaktlaminat är ett mycket lätthanterligt material. Det är flexibelt och lättbearbetat med verktyg för hårdmetall och avger nästan inget damm vid bearbetningen. Det är lätt att montera med tillhörande monteringsanvisningar och kan deponeras utan särskilt tillstånd.

Färger

Lamipro är lager av mönster som visas nedan.
OBS: NCS-koderna är endast vägledande.


 • Färg: Vit

  Färgkod: 3096

  NCS: S0500-N


 • Färg: Ljusgrå

  Färgkod: 3153

  NCS: S2000-N


 • Färg: Antracit

  Färgkod: 3155

  NCS: S7502-B


 • Färg: Svart

  Färgkod: 3190

  NCS: S9000-N

Beskrivning

Kärnmaterial:

 • Kompaktlaminat

Tjocklek:

 • Från 2,5 mm till 20 mm

Format:

 • 940x2140 mm

 • 1220x2440 mm

 • 1300x2800 mm

 • 1300x3050 mm

 • 1860x4200 mm

Kan skäras, fräsas och borras vid fabriken i Randers på begäran.

Tillbehör för fasadskivor

Gör det enkelt och beställa alla nödvändiga tillbehör när du beställer dina fasadskivor. Vi lagerför skruvar, profiler och EPDM-band til fasadskivor.

Profiler

 • Naturanodiserade aluminiumprofiler

 • Pulverlackerade i exteriör kvalitet

 • Erhålles i många olika RAL-färger

Skruvar

 • Rostfria fasadskruvar (A2) med vass spets

 • 4,8 x 33 mm

 • Användes vid montering av kompaktlaminat

 • Förborrning nödvändig

 • Stor yta under huvudet för bättre tryckfördelning

 • Levereras pulverlackerade i önskad kulör

 • Levereras för montering på träregel som standard – kan även fås för montage på stålregel

EPDM-band

 • Okänslig för temperaturändringar

 • Motståndskraftig mot mikrobiologisk nedbrytning av svamp och bakterier

 • Mycket elastisk – kan sträckas ut mer än 100 % och återgår alltid till ursprungsstorlek

 • Har använts i byggbranschen i mer än 50 år

 • Innehåller inga tillsatser som kan påverka andra byggmaterial

 • Kemisk resistent – påverkas inte av andra byggmaterial som t. ex. murbruk, cement, polystyren och syror

 • Påverkas inte av vatten och fukt

 • Miljövänlig – kan återanvändas, brännas eller bortskaffas på annat sätt utan påverkan på miljön

 • Påverkas inte av UV-strålning

 • Förväntad livslängd överstiger 50 år

 • Innehåller inte CFC-gaser, HCFC-gaser eller dioxiner

Certificering og klassifikation

Produceras som standard i brandklass D-s2,d0 - kan även produceras i brandklass B-s1, d0

Produceras i enlighet med europeisk standard EN-438

Produceras efter EN-klassifikation EDS (Exterior grade, severe use, flame retardant grade)

Produceras efter EN-klassifikation EDF

Noggrant testade enligt EN 438-6

Brand och flamma fasadskivor

Fasadskivor i kompaktlaminat produceras som standard i brandklass D-s2,d0.

Ytans brandhämmande funktion säkrar att det inte frisätts giftiga gaser, att fasadskivorna inte smälter, att det inte bildas droppar och att explosioner undgås. Dessa egenskaper bekräftas av tester utförda av världsledande institutioner.

Genom en särskild process kan skivornas brand-/flamhämmande egenskaper stärkas och brandklass B-s1, d0 uppnås.B

Miljö

För att säkerställa att de uppfyller gällande krav och kontinuerligt förbättrar miljöarbetet, anpassar GENTAS LAMINATE ständigt produktionsprocessen efter nya och strängare förordningar.

Miljön inne i produktionsområdet skyddas kontinuerligt; alla kemiska rester behandlas effektivt inne på fabriksområdet och alla gaser från impregnering och pressmaskiner absorberas, separeras och elimineras i en särskild skrubber för rökgaskondensering. Särskilt denna sista och viktiga del av produktionsprocessen står under löpande kontroll av offentliga myndigheter.

Alla underleverantörer av material till laminatproduktionen är ISO 9002-certifierade och allt kraftpapper inhandlas från FSC®-certifierade producenter.

Ca 20 % av kraftpapperet består av återvinningspapper och dekorpapperet är 100 % fritt från:

 • Kadmium

 • Bly

 • Kvicksilver


Som ett viktigt led i den överordnade strategin fokuserar både GENTAS LAMINATE och LAMIPRO på att kontinuerligt öka och utveckla implementeringen av miljömässiga åtgärder, som kan minimera belastningen av vår gemensamma miljö.

Fasadskivorna är FSC®-märkta. FSC®C108831