POSTFORMADE FÖNSTERBRÄDOR FRÅN EGGER – den perfekta lösningen

 

Vi är mycket noga med kvaliteten på våra produkter. Därför importerar vi våra postformade fönsterbänkar från EGGER i Österrike som använder de bästa materialen. Vi kan därför garantera att kvaliteten är i topp.

Fönsterbrädorna tillverkas av:

  • Fuktbeständig spånskiva (20 eller 23 mm), eller vanlig spånskiva (29 mm).

  • Klassificeringen P3 enligt EN 312 eller EN 622-5 för användning i fuktiga utrymmen inomhus

  • Laminat med en standardtjocklek på 0,4 mm klassificerat i enlighet med EN 438:2005

  • Laminat garanterat hög motståndskraft mot ytslitage, stöttålighet och reptålighet upp till klass 3 enligt standarden EN 438.

Bearbetning

fönsterbänkarne kan bearbetas på standardmaskiner avsedda för träprodukter. Om rekommendationerna för bearbetning och förvaring följs bevarar ytorna sin höga kvalitet.

 

Förvaring

Plattorna ska förvaras horisontellt och plant i stängda, torra rum (ca 20 grader och 55–65 % luftfuktighet) för att undvika skevhet och dimensionsförändringar. Vi avråder från vertikal förvaring. Plattorna bör acklimatiseras i några dagar i den miljö de ska monteras i, för att undvika dimensionsförändringar.

 

På lager

Vi lagerför följande postformade fönsterbänkar:

  • Fuktbeständig spånplatta

  • 20 eller 23 mm

  • Max. format: 600 x 4 100 mm

  • Vit eller ljusgrå

  • Med eller utan fjäder i bakkant