Vår certifiering är din garanti

Vårt FSC®-certifikat är din garanti för att de träbaserade material som används i vår tillverkning kommer från en hållbar produktion. Varje år kontrolleras våra träbaserade produkter och hanteringen av dessa av NEPCon - en oberoende, extern granskning för att se till att vi lever upp till de standarder som krävs för att vara FSC®-certifierade.

Vad är FSC?

FSC® (Forest Stewardship Council) är ett internationellt märkningsorgan som dokumenterar att märkta varor med ursprung i skogsområden utnyttjas på ett hållbart sätt. För att trä ska kunna FSC®-certifieras ska skogsområden utnyttjas på ett sätt som är fördelaktigt för både naturen och lokalsamhället, och viktigast av allt, se till att inga fler träd avverkas än att skogen kan kunna reproducera dem.
2018 fick vi vårt FSC®-certifikat förlängt i ytterligare fem år, vilket vi är stolta över. Som innehavare av ett FSC®-certifikat bidrar vi till att säkerställa hållbart byggande inom tillverkning av träprodukter, och ca 80 % av våra laminat är FSC®-certifierade. Därmed kan vi leverera bearbetade laminat- och spånskiveprodukter med FSC Mix-etiketten.

Att Mix-märket sitter på produkter som innehåller ett eller flera av följande ämnen: Trä från FSC®-certifierade skogar, kontrollerat trä/FSC Controlled Wood och återvunnet material.

Följande av våra produkter är märkta med FSC Mix Credit:
Plywood, spånskivor och melamin, MDF-skivor, laminat, skivor med pålimmat laminat.


Värt att veta om FSC  

Vi tar miljön på allvar!

Certifikat är dock inte enbart vårt bidrag till en hållbar produktion. Det är också många andra parametrar som ger ett positivt bidrag till att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt:

  • Vår mest använda råvara är spånskivor. Ett material som baseras på återvinning, eftersom spånskivor bland annat består av överskottsmaterial som träflis och spån från skogar och trä- och möbelindustrin.

  • Vi använder vattenbaserade lim- och lackprodukter som förutom att ta hänsyn till den omgivande miljön, även tar hänsyn till hälsan i arbetsmiljön.

  • Alla våra profiler till våra produkter är tillverkade av aluminium; ett material som kan återvinnas otaliga gånger genom att smälta ner och forma det på nytt. Genom återvinning av aluminium är energibesparingen hela 95 %, och för varje ton aluminium som återanvänds sparas 10 ton CO2, istället för att framställa nytt utvunnet råmaterial .

  • Vi sorterar allt vårt avfall.

  • Vi strävar efter att ständigt optimera våra interaktioner med miljön.