Vi tar miljön på allvar!

 

Vårt FSC®-certifikat är din garanti för att de träbaserade material som används i vår tillverkning kommer från en hållbar produktion. Varje år kontrolleras våra träbaserade produkter och hanteringen av dessa av NEPCon - en oberoende, extern granskning för att se till att vi lever upp till de standarder som krävs för att vara FSC-certifierade.

Certifikat är dock inte enbart vårt bidrag till en hållbar produktion. Det är också många andra parametrar som ger ett positivt bidrag till att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt:

  • Vår mest använda råvara är spånskivor. Ett material som baseras på återvinning, eftersom spånskivor bland annat består av överskottsmaterial som träflis och spån från skogar och trä- och möbelindustrin.

  • Vi använder vattenbaserade lim- och lackprodukter som förutom att ta hänsyn till den omgivande miljön, även tar hänsyn till hälsan i arbetsmiljön.

  • Alla våra profiler till våra produkter är tillverkade av aluminium; ett material som kan återvinnas otaliga gånger genom att smälta ner och forma det på nytt. Genom återvinning av aluminium är energibesparingen hela 95 %, och för varje ton aluminium som återanvänds sparas 10 ton CO2, istället för att framställa nytt utvunnet råmaterial .

  • Vi sorterar allt vårt avfall.

  • Vi strävar efter att ständigt optimera våra interaktioner med miljön.