Sågning

Behöver du specialstorlekar på dina skivor och produkter, kan vi med våra två skivdelningssågar skära olika typer av skivmaterial och -tjocklekar till individuella mått efter order.

Vi lagerför spån-, MDF- och plywoodskivor i många olika format.

Om du har frågor om sågning, är du välkommen att kontakta os. 

Kontakta vår personal