Gentas Laminate

Gentas Laminate har sitt huvudsäte i Ankara och med en total produktionsareal på mer än 50 000 m² är de en av få producenter i världen som kan producera mer än 23 000 000 m² laminat om året.

Gentas har under de senaste åren utvecklats till ett globalt företag med försäljning i 45 länder på 6 kontinenter.

Gentas fokuserar på att producera laminat av allra högsta kvalitet. Företagets strategi och produktion strävar hela tiden efter att möta kraven från internationella standarder – och från förväntningsfulla kunder.

Alla GENTAS LAMINATES’ produkter är certifierade enligt gällande standarder i EU:

- EN438-1
- EN438-2
- EN438-3
- EN438-4
- EN438-6
- EN438-7
- ISO 9001-2008

Gentas är även certifierade för tillverkning av brandhämmande laminat och har CE-märke för interiört och exteriört kompaktlaminat.

Gentas erbjuder totalt mer än 300 mönster och har mer än 20 olika ytskikt i sitt sortiment.

 

 

 

GENTAS OCH MILJÖ

Produktionsprocesserna hos Gentas blir ständigt kontrollerade så att de konstant uppfyller de senaste kraven på miljö regelverket.

- Stränga luft- och vattenmetoder är inarbetade för att säkra en kontinuerlig förbättring av luften och avloppsvatten. Det här
blir effektivt kontrollerat över hela produktionsarealen.

- Alla gaser från impregnerings och pressning maskinerna blir absorberade och eliminerade i en speciell ångpanna.

- Alla kemiska rester blir effektivt behandlat på fabrikens område.

- Vidare blir allt råmaterial till laminatproduktionen köpt hos producenter som är certifierade enligt ISO9002 och kärnpappret
blir bara köpt hos FSC-certifierade producenter.

- Kärnpappret innehåller upp till 20% återvinningsmaterial.

- Gentas investerar hela tiden i ny teknologi, kvalitet, personal och miljö.

- Lamipros FSC trademark license code: FSC-C108381.