Björkrisskolan, Kungsbacka

Säröskolan, Kungsbacka

Vägpaneler