Cookies

En cookie är en liten informationsfil som lagras på din dator, läsplatta eller telefon vid besök på en hemsida. Cookies kan inte identifiera personer, utan endast vilken browser som används vid besöket på hemsidan.

Cookies innehåller inte virus och kan inte påverka data eller information på din dator.

Cookies kan lagras på datorn och aktiveras t.ex. när du besöker hemsidan igen.

Om du inte vill att cookies lagras på datorn, så kan du ändra detta i inställningarna på din browser. Information om hur du gör detta, finns i browserns hjälpfunktion. Du kan också hitta information om hur du går till väga på Post- och telestyrelsens hemsida: http://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/#information

Om du hindrar lagring av cookies, finns det risk för att hemsidans navigation och funktioner inte fungerar optimalt.

Cookies på Lamipro.se

Denna hemsida använder cookies för att opitmera din upplevelse av hemsidan. Vi vill gärna ge våra besökare en god upplevelse på vår hemsida. Syftet med användningen av cookies är därför att lagra anonym statistik om besökarna, så att vi kan optimera och förbättra innehållet.

Vi använder Google Analytics för att lagra statistik på besöken på hemsidan.

Vi använder oss av en extern tjänst för lagring av användarrapport (User Report), som använder cookies för statistik och för att komma ihåg att besökaren har tackat nej till cookies.

För att minnas att du accepterat cookies, sätter vi en cookie på din dator, så att du inte får samma inforamtaion nästa gång du besöker vår hemsida.

Livstiden på en cookie i din browser varierar. Några cookies raderas omedelbart efter besöket, medan andra har en livstid på upp till 5 år.

Om du inte önskar att cookies överförs från vår hemsida och sparas på din dator, kan du inaktivera cookies i din browser. För mer information, se Post- och telestyrelsens hemsida: http://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/#information

Du kan radera alla lagrade cookies från din browser. Läs mer här: http://www.minacookies.se/

IP-adresser

Denna hemsida lagrar IP-adresser för statistiska syften. Syftet med att lagra statistik på användningen av hemsidan är att ska kunna administrera den bättre och optimera innehållet. En IP-adress är ett unikt nummer för en användares enhet på internet. Att känna till en IP-adress är inte samma sak som att identifiera en användare. En IP-adress är endast ett tal, som inte innehåller personspecifik information om användaren.

Ansvarig för hemsidan

Lamipro A/S äger och har ansvaret för denna hemsida.

Om du har frågor angående användningen av cookies, kontakta oss på lamipro@lamipro.se

 

Användning av personuppgifter

Vi kommer att samla in personuppgifter, om du har gett oss dessa uppgifter i samband med beställning av material för leverans, antingen elektroniskt eller fysiskt. Vi använder dessa uppgifter för att leverera det mest optimala materialet till dig. I samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev samlas uppgifter in om namn, företag, titel och e-postadress i Mailchimp, som vi använder för att skicka ut våra nyhetsbrev. Personuppgifter lämnas aldrig ut.

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som har registrerats om dig hos Lamipro ska du kontakta lamipro@lamipro.dk. Finns det felaktiga uppgifter registrerade eller om du har andra invändningar, kan du kontakta samma e-postadress. Du har möjlighet att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig, och du kan göra invändningar mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett säkert sätt, och alltid med hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföringar via internet. Detta innebär att det kan finnas en risk för att andra obehöriga får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Således lämnar du dina personuppgifter på egen risk. Personuppgifter raderas eller avidentifieras kontinuerligt, om det ändamål som de insamlades för avslutas. Den snabba utvecklingen av internet innebär att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter.